Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics

Journal metrics

 • IF value: 1.211 IF 1.211
 • IF 5-year<br/> value: 1.705 IF 5-year
  1.705
 • SNIP value: indexed SNIP
  indexed
 • SJR value: indexed SJR
  indexed
 • IPP value: indexed IPP
  indexed
 • h5-index value: 15 h5-index 15
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology
Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 8, referees

Volume 8, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the volume 8, 2017.
 • Zouhaier Affi
 • Hamed Afrasiab
 • Eamonn Ahearne
 • Oscar Altuzarra
 • Professor Anselmo Eduardo Diniz
 • Mehmet Burak Bilgin
 • Quentin Boehler
 • Bożena Boryczko
 • Dannis Brouwer
 • Guimin Chen
 • Minsuk Choi
 • Matthew Cotterell
 • Etienne Dague
 • Haizheng Dang
 • Ana M. de Juan
 • Yves Dufrêne
 • Farzad Ebrahimi
 • Terence Essomba
 • Guillaume Fromentin
 • Bingtuan Gao
 • Pablo Garcia
 • Murali K. Ghatkesar
 • Hermes Giberti
 • Nicolas Gourdain
 • Jonathan B Hopkins
 • Tim Horeman
 • Ajmi Houidi
 • Zhao Jian
 • Gokhan Kiper
 • Roel Kuiper
 • Sanjeev Kumar
 • Mohamed Amine Laribi
 • jang Hyun Lee
 • Haiyang Li
 • Yangmin Li
 • Zhengmei Li
 • Heng Li
 • Qiang Liu
 • Erwin-Christian Lovasz
 • Zirong Luo
 • Qiaoling Meng
 • Vieroslav Molnár
 • Erika Ottaviano
 • Yuri Pashkin
 • Victor PETUYA
 • Sham Rane
 • Lotfi Romdhane
 • Francisco Romero
 • Binoy Krishna Roy
 • Anelize Zomkowski Salvi
 • Aamir shahzad
 • Jorge Solis
 • Yusuke Sugahara
 • Daniela Tarnita
 • Nick van de Berg
 • Qining Wang
 • Guowu Wei
 • Eva Weig
 • Peng Yan
 • Xiaoguang Yang
 • Yi Yang
 • Jingjun Yu
 • Jianguo Zhang
 • Hongzhe Zhao
 • Bin Zi
 • Paul Zsombor-Murray
CC BY 4.0
Publications Copernicus